Spike Technology Europe

Thinglink

Creëer 360 video’s en de interactieve illustraties

Thinglink is een tool waarmee interactieve illustraties gemaakt kunnen worden. Die illustraties zijn met Thinglink voorzien van aanklikbare punten (pointers). Ga je met de muiswijzer naar zo’n pointer dan verschijnt er een tekst en/of een illustratie. Klik je op zo’n pointer dan word je doorgelinkt naar bijvoorbeeld een website, een illustratie, een filmpje, een foto, een twittertimeline, een facebookpagina of een geluidsopname.
Met enige creativiteit kunnen met Thinglink prachtige resultaten behaald worden.
Enkele mogelijkheden:
– Landkaarten waarop de namen van steden verschijnen als je er met de muiswijzer naar toe
gaat en waarop informatie over die steden verschijnt als je erop klikt.
– Een torso van een mens waarop de namen van de organen verschijnen en waarop wordt
doorgelinkt naar informatie of een filmpje over die organen als je er op klikt.
– Groepsfoto’s waarop de namen van de personen verschijnen en waarop wordt doorgelinkt
naar de website, het weblog, de Facebook-pagina of de twittertimeline van die personen.
– Sommen met pointers die antwoorden verbergen en uitleg geven over hoe de sommen
gemaakt moeten worden.
– Zinnen om te ontleden. De pointers verbergen de zinsdelen of woordsoorten en
linken door naar sites met uitleg.
– Pagina met illustraties van historische personen. De pointers verbergen de namen van 
die personen en linken door naar informatie of filmpjes over die personen.