Spike Technology Europe

AVG / GDPR compliance

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG is de Nederlandse verordening die voortvloeit uit de Europese General Data Protection Regulation (GDPR). In de AVG/GDPR wordt de bescherming van persoonsgegevens, met verregaande maatregelen, afgedwongen. Regel nu een verwerkersovereenkomst met Spike Technology Europe. Zo is uw ICT omgeving klaar voor de AVG.

Wat is de AVG?

De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Dezelfde privacywetgeving is met de AVG/GDPR over de hele Europese Unie gelijk. Met de AVG worden onder andere de privacy rechten uitgebreid en versterkt en wordt er veel meer verantwoording bij organisaties gelegd.

Autoriteit Persoonsgegevens

Zodra een organisatie de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) overtreedt, kan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een boete opleggen van maximaal 20 miljoen euro of 4% van de jaaromzet wereldwijd.

Maatregelen

Is er nu reden voor paniek? Nee, maar er moeten wel maatregelen genomen worden. Elk bedrijf of organisatie verwerkt persoonsgegevens en zal daar in overeenstemming met de AVG mee om moeten gaan (compliance). Datalekken moeten gemeld worden en als bedrijf of organisatie moet u kunnen aantonen uw best te hebben gedaan om zo goed mogelijk de datalek te voorkomen. Zo is het verstandig om technische- en organisatorische maatregelen te treffen zoals: versleutelde verbindingen, wachtwoordbeleid, twee factor authenticatie, versleutelde opslag, autorisatiebeleid en bitlocker.

Verwerkersovereenkomst

Tussen verwerkingsverantwoordelijke en verwerker is een verwerkersovereenkomst verplicht. Spike Technology Europe is als ICT bedrijf een verwerker voor uw organisatie. Wij beheren de ICT omgeving, waaronder systeembeheer werkzaamheden, e-mail diensten, back-up, software en dergelijke. In een verwerkersovereenkomst spreken wij af welke organisatorische- en technische beveiligingsmaatregelen wij met u treffen. Samen maken we een plan om de ICT omgeving van je organisatie zo goed mogelijk te beveiligen.

Meer informatie?

Wenst u meer informatie over de AVG en uw ICT omgeving? Bel +31 (0)85-8884400 of +32(0)3-8082678 of stuur een e-mail naar software[at]spike.nl.

Kijk op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens voor een 10 stappenplan om goed voorbereid te zijn op de AVG: https://rvo.regelhulpenvoorbedrijven.nl/avg/welkom