Spike Technology Europe

Alarm 247-Security

Spike Technology Europe biedt u de mogelijkheid om ook de zorgen over uw alarm installatie en het onderhoud hiervan op zich te nemen. Dit kan door het overnemen van bestaande alarminstallatie of het plaatsen van nieuwe alarmsystemen.
De daarbij behorende alarmopvolging en diensten horen bij het product 247-Security.

247-Security is een dienst voor het aannemen en afhandelen van alarmen en meldingen. Het doel van 247-security is bewaking en het verzorgen van de opvolging van alarmen, triggers, technische en procesmeldingen afkomstig van o.a.:

  • Alarm installaties
  • Overval installaties
  • Ontruiming installaties
  • Technische voorzieningen

De alarmopvolging door het 247-Security Control Center vindt plaats naar:

  • Sleutelbeheerders
  • Bewakingsdiensten
  • Hulpverleningsdiensten

Het 247-Security Control Center waarvan de PAC deel van uitmaakt, is gehuisvest in een volledig gecertificeerde omgeving en is voorzien van een vergunning (PAC 141). De vergunning is verstrekt door het Bureau Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De centralisten die de PAC bemensen zijn ICT- en beveiligings-specialisten.